">

Απογραφη αποθηκης

Το πρώτο βήμα στη δημιουργία ενός προτύπου διαχείρισης των εμπορευμάτων και γενικότερα των αποθεμάτων αποθήκης είναι η φυσική καταμέτρησή τους (απογραφή) από έναν ή περισσότερους ειδικευμένους εργαζόμενους της εκάστοτε επιχείρησης.  

Φυσικές μετρήσεις, ολικές ή τμηματικές, πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο με τρεις φορές ετησίως.  Η ενέργεια αυτή βοηθάει την επιχείρηση να έχει μια ρεαλιστική απεικόνιση των εμπορευμάτων της και να μπορεί να το διαχειριστεί ανάλογα με τα υπόλοιπα τμήματα (λογιστήριο, πωλήσεις).

Για παράδειγμα, μια πρώτη φυσική καταμέτρηση των εμπορευμάτων ή των προϊόντων πρέπει να γίνεται κατά την άφιξή τους στην αποθήκη ή στο κατάστημα (Παραλαβή).  Μια δεύτερη καταμέτρηση μπορεί να λάβει χώρα στα μέσα του έτους, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου ή του Ιουλίου (αλλαγή σεζόν - πρώτους θερινούς μήνες του πριν από τυχόν προσωρινή παύση εργασιών ή τις διακοπές).  Η σημαντική απογραφή είναι εκείνη που ουσιαστικά "κλείνει" το έτος χρήσης και μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες, τόσο λογιστικά, όσο και στατιστικά (πωλήσεις - αποθεμάτα).

Τα οφέλη από την συνεργασία με την INVEPLUS είναι τα εξής:

  • Γρήγορη και έγκυρη απογραφή από έμπειρο προσωπικό.
  • H εκάστοτε επιχείρηση δεν χρειάζεται να προσλάβει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό για την εκτέλεση απογραφή ή να απασχολήσει το ήδη υφιστάμενο προσωπικό
  • Ειδικά Σχεδιασμένο Λογισμικό
  • Τερματικά (Scanners) Τελευταίας Τεχνολογίας
  • Προσαρμοσμένες Δυνατότητες Reporting

Ευμολπιδών 4, Γκάζι, Αθήνα, 11854 Ελλάδα
Τηλ: 213 00 88 543 | Fax: 210 77 97 685

© 2022 inveplus.gr
produced by etouch