">

Απογραφη Καταστηματος (Wall To Wall)

Όλες οι επιχειρήσεις διενεργούν πλήρεις απογραφές των αποθεμάτων τους σε ετήσια βάση.  Ορισμένες επιλέγουν να αυξήσουν τη συχνότητα αυτών, προκειμένου να ευνοηθούν των σημαντικών οφελών τα οποία μια πλήρης καταμέτρηση μπορεί να προσφέρει.   Μερικά από τα οφέλη που απορρέουν είναι τα εξής:

  • Η λειτουργία της επιχείρησης συνεχίζεται απρόσκοπτα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων.
  • Η απογραφή πραγματοποιείται με PDA τελευταίας τεχνολογίας και up-to-date λογισμικό, γρήγορα, μεθοδικά και με σχεδόν μηδενικό κίνδυνο λάθους. Αυτό σημαίνει μείωση χρόνου και κόστους.
  • Οι απογραφές πραγματοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί η επιχείρηση / πελάτης.
  • Σαν τρίτη, αμερόληπτη αρχή, διασφαλίζουμε την ορθή εξαγωγή των αναφορών, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Ευμολπιδών 4, Γκάζι, Αθήνα, 11854 Ελλάδα
Τηλ: 213 00 88 543 | Fax: 210 77 97 685

© 2022 inveplus.gr
produced by etouch