">

Ποσοτικος & ποιοτικος δειγματοληπτικος ελεγχος

Πρόκειται για τυχαίο ποσοτικό και ποιοτικό δειγματοληπτικό έλεγχο.  Η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου μέσα από την τυχαία επιλογή δειγμάτων κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων είτε στις αποθήκες της επιχείρησης είτε σε αποθηκευτικούς χώρους που δεν ανήκουν στην εταιρία (σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του εμπλεκόμενου τρίτου αποθηκευτή όσον αφορά στις προσυμφωνημένες διαδικασίες).

Η διαδικασία περιλαμβάνει την αντιπαραβολή της αρχικής παραγγελίας, των σχετικών τιμολογίων – δελτίων αποστολής με το αποτέλεσμα της φυσικής καταμέτρησης, που πραγματοποιείται με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει η εταιρία μας, σε συγκεκριμένες παρτίδες ή κωδικούς.   Η INVEPLUS διασφαλίζει την ορθότητα του αποτελέσματος.

Ευμολπιδών 4, Γκάζι, Αθήνα, 11854 Ελλάδα
Τηλ: 213 00 88 543 | Fax: 210 77 97 685

© 2022 inveplus.gr
produced by etouch