">

Απογραφη Σταθερων Περιουσιακων Στοιχειων

Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, η παρακολούθηση των σταθερών περιουσιακών τους στοιχείων δεν αποτελεί συνήθως κορυφαία προτεραιότητα ή βασική ικανότητα.   Η ακατάλληλη λογιστική των περιουσιακών στοιχείων (λανθασμένη τήρηση του μητρώου παγίων) μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των φόρων, μειωμένες αποσβέσεις και αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου. 

Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που συχνά προκαλούν την ανάγκη για μια σταθερή απογραφή του ενεργητικού, όπως:

  • Συγχώνευση ή εξαγορά.
  • Κατόπιν αιτήματος ελεγκτή ή ορκωτού λογιστή.
  • Τυχόν λύση της εταιρίας.
  • Περιουσιολόγιο. 

Η Inveplus βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να οργανώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, ακόμα και σε πολλαπλές τοποθεσίες για τη μείωση των εξόδων και βελτίωση των αποδόσεων.

Ευμολπιδών 4, Γκάζι, Αθήνα, 11854 Ελλάδα
Τηλ: 213 00 88 543 | Fax: 210 77 97 685

© 2022 inveplus.gr
produced by etouch