Οι καλύτεροι συνεργάτες για την εταιρία σας είναι εκείνοι
που γνωρίζουν το τρόπο και τα μονοπάτια προς την επιτυχία.

Η INVEPLUS είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες στον χώρο των υπηρεσιών Απογραφής, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αποθήκης αλλά και Merchandising στην Ελλάδα. Συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία και μια ειδική, άρτια εκπαιδευμένη ομάδα, η INVEPLUS παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στις επιχειρήσεις / βιομηχανίες.


Γιατί να επιλέξετε την Inveplus;

Η Φυσική Απογραφή είναι μια άκρως απαραίτητη αλλά, παράλληλα, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για την επιχείρηση και το προσωπικό. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μια φόρα το χρόνο χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω :

 • Της απειρίας του προσωπικού της εταιρίας στις σύγχρονες μεθόδους απογραφής καθώς και με τον ιδιόκτητο / ενοικιασμένο εξοπλισμό.
 • Της μη συμμόρφωσης στις ορθές διαδικασίες απογραφής με αποτέλεσμα τις ελλιπείς ή επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.
 • Της έλλειψη μίας ανεξάρτητης και αντικειμενικής μέτρησης (από μία ανεξάρτητη τρίτη αρχή).

Η INVEPLUS γνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις απογραφών, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες / αρχές:

 • Κατανοώντας τις ανάγκες της επιχείρησης, μέσα από την προσεκτική παρακολούθηση των διαδικασιών που αυτή ακολουθεί.
 • Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Με παραμετροποίηση του υπάρχοντος λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη για την εξαγωγή των απαραίτητων αναφορών.
 • Με την πραγματοποίηση δοκιμαστικών απογραφών.
 • Με πραγματοποίηση του χρόνου των απογραφών κατόπιν συμφωνίας με την επιχείρηση.
 • Με μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ακριβή απογραφή, ώστε να μην επηρεαστεί η καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
 • Με εξασφάλιση ορθότητας της απογραφής σε επίπεδο αποθηκευτικών χώρων, κωδικών και ποσοτήτων
 • Παρέχοντας την δυνατότητα για τμηματικές (κυκλικές) απογραφές όποτε το επιθυμεί η επιχείρηση

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κόστους και πραγματοποίηση μίας ορθής και πιστοποιημένης απογραφής.

Ευμολπιδών 4, Γκάζι, Αθήνα, 11854 Ελλάδα
Τηλ: 213 00 88 543 | Fax: 210 77 97 685

© 2022 inveplus.gr
produced by etouch